Зочид буудал, Оффис

БОРЛУУЛАЛТЫН АЛБА УТАС:94018858,94028858,94038858.

2015-2018 онд 1.2га талбай бүхий газарт Office & Officetel-ийн барилгын ажлыг хийж гүйцэтгэхээр төлөвлөн ажиллаж байна.

Нийт талбай: 93,948.81 м2 Ашигтай талбай: 73,085.11 м2

  1. OFFICETEL /HOTEL/: /5-25 давхарт/  Олон улсад тогтмол үйл ажиллагаа явуулдаг, бизнес ангилалын брэнд зочид буудлыг франчайзинг хийх замаар Монголдоо нутагшуулахаар төлөвлөж байна. Бид 2 ортой ойролцоогоор 35м2 талбайтай өрөөнүүдийг хэрэглэгчдэд санал болгохоор төлөвлөсөн. - Нийт талбай: 24,306.00м2  - Ашигтай талбай: 18,703.02м2 /нийт талбайн 75.3 хувь нь ашигтай талбай/ 
  2. OFFICE: /5-30 давхарт/ 5-30 дугаар давхарт оффисын түрээсийн үйл ажиллагаа явуулахаар төлөвлөж байгаа ба энэхүү оффис нь аж ахуйн нэгж, байгууллагуудын хэрэгцээ шаардлагыг бүрэн хангасан байна.   - Нийт талбай: 34,539.70м2  - Ашигтай талбай: 26,000.00м2 /нийт талбайн 77.0 хувь нь ашигтай талбай/ 
  3. PARKING: /B1 давхарт/  B1 давхарт 253 автомашин зогсох боломжтой авто зогсоолтой. Мөн байгууламжийн урд байрлах ил зогсоолд 250 машин зогсох боломжтой авто зогсоолыг шийдэж өгсөн. Нийт 503 автомашины багтаамж бүхий зогсоолтой.  - Нийт талбай:  7,971.86м2  - Ашигтай талбай:  3,000.93м2 /нийт талбайн 37.6 хувь нь ашигтай талбай/  
  4. MULTIPLEX STORE: /1-4 дугаар давхарт/  1-4 дүгээр давхарт үйлчилгээний зориулалт бүхий 4 давхар төв байрлана. Үүнд:  Брэнд хувцасны дэлгүүр, Үсчин, гоо сайхан, Ресторан, лоунж, coffee shop,    - Нийт талбай: 27,131.22м2  - Ашигтай талбай: 20,914.68 м2 /нийт талбайн 77.1 хувь нь ашигтай талбай/
МН | EN
Developed by SodonVision