Спорт комплекс
2014 онд 10 давхар спорт комплексын барилгын ажлыг гүйцэтгэж дуусгах ба спорт комплексийн барилгын ажил 50 хувьтай явж байна.

Нийт талбай: 7,833.88 м2
Ашигтай талбай: 6,929.41 м2
МН | EN
Developed by SodonVision